fbpx

Reset Your Preset kan voor specifiek geselecteerde cursisten een Train de Trainer opleiding bieden, waarna ze zelfstandig de geaccrediteerde cursus ‘agressieregulatie voor jeugdprofessionals’  kunnen en mogen geven onder de voorwaarden van het SKJ, Registerplein en Reset Your Preset.

Na het behalen van de train de trainer opleiding mogen trainers zelfstandig aan derden de cursus ‘agressieregulatie voor jeugdprofessionals’ geven. Zowel voor derden binnen het bedrijf waar ze werkzaam zijn, als daarbuiten.

Reset Your Preset blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de training, eventueel noodzakelijke bijscholing van trainers, klachtenafhandeling vanuit deelnemers en het toekennen van punten aan deelnemers.

Wanneer de training is gegeven, kan aan Reset Your Preset worden doorgegeven aan welke deelnemers punten moeten worden toegekend. Per deelnemer die punten moet krijgen, vraagt Reset Your Preset een vergoeding aan de betreffende trainer. Dit om de kosten van bovenstaande te dekken (en zaken als lesmateriaal, hand-out, accreditatie en administratieve afhandeling per deelnemer).

Trainers kunnen voor vragen beroep doen op Reset Your Preset.

Het staat erkende trainers (of hun werkgever) vrij zelf een prijs te bepalen en te vragen voor het geven van de training aan interne of externe deelnemers. Buiten de (administratieve) bijdrage per deelnemer is er geen afdracht naar Reset Your Preset.

Niet iedereen is geschikt voor dit traject. Er zijn toelatingseisen . Globaal gaat het erom dat de cursist een passende (zorg)opleiding en (werk)ervaring heeft, aantoonbaar met een CV. De accreditatiecommissies bepalen uiteindelijk of een trainer definitief geschikt is.

Het Train de Trainer traject beslaat 40 uur waarvan 4 dagen fysiek aanwezig en 8 uur aan huiswerk en
voorbereidingsopdrachten.

Tijdens de lessen komen in ieder geval de volgende zaken aanbod:|

– Inhoud cursus per hoofdstuk.
– Achterliggende kennis en kennis van de cursus.
– Structuur en lesinhoud. Lesplannen voorbereiden, maken en uitvoeren.
– Trainingsvaardigheden (training geven, lesvoorbereiding , groep, vaardigheden, didactiek etc.)
– Toepasbare oefeningen, stressdrills, scenariotraining, theoretische kennis etc.
– Veiligheid.
– Basisvaardigheden zelfverdediging in de zorg.
– Een toetsing (de kennis/vaardigheid wordt getoetst).

Samenvattend: Na het volgen van de train de trainer kunnen de deelnemers zelf de training geven intern of extern, tegen een zelf te bepalen prijs (of door de werkgever te bepalen). Reset Your Preset blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de training en het toekennen van punten. Voor elke deelnemer die punten moet hebben, zal Reset Your Preset een vergoeding vragen.