fbpx

Wij hopen natuurlijk dat er nooit klachten ontstaan. Mocht u toch een klacht hebben, dan betreuren wij dat zeer. U kunt met uw klacht altijd terecht bij uw contactpersoon of trainer.  U kunt ons ook bellen (06-28775057) of mailen (info@resetyourpreset.nl) met uw klacht, opmerking en/of feedback. Wij zullen altijd ons uiterste best doen uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u uw klacht officieel bij ons willen indienen, maak dan gebruik van onze contactpagina.

Conform onze algemene voorwaarden willen wij u vragen klachten over onze werkzaamheden in een zo vroeg mogelijk stadium aan ons te melden, zodat we het wellicht ook in een vroeg stadium kunnen oplossen. Verder willen we willen u vragen uw klacht zo gedetailleerd mogelijke te omschrijven, zodat we als  dienstverlener in staat zijn hierop adequaat te reageren.  We vragen u, indien mogelijk,  minimaal het volgende te beschrijven:

– Wat er precies speelt of heeft gespeeld (situatieschets).
– Wie er betrokken zijn.
– Wat de gevolgen zijn/ wat het resultaat is.
– Wat u graag anders had gezien.
– Hoe u wilt dat wij het oplossen.
– Wat er eventueel reeds is gedaan ten behoeve van een oplossing.
– Eventueel hoe we het een volgende keer anders kunnen doen, naar uw mening.

Wij streven er naar om binnen drie dagen  na  ontvangst van de klacht, u schriftelijke (per brief of mail) een ontvangstbevestiging te sturen.  Binnen twee weken proberen we de klacht in het geheel afgehandeld te hebben, waarbij u een schriftelijke reactie ontvangt met daarin of we uw klacht gegrond of ongegrond verklaren (met onderbouwing). Mocht er meer tijd nodig zijn, bijvoorbeeld voor onderzoek, dan laten we dit schriftelijk weten. We houden u dan wekelijks op de hoogte over de voortgang.

Is een klacht gegrond, dan zullen wij er natuurlijk naar streven het zo snel mogelijk op te lossen, indien dit mogelijk is. Tevens vergoeden wij geleden schade voor zover dit redelijk en billijk is.  Na een gegronde klacht, zijn we als dienstverlener alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten, zoals we het dan in samenspraak zijn overeengekomen.

Mochten wij uw klacht als ongegrond verklaren, dan laten wij u dit schriftelijk (per brief of mail) weten. Uiteraard kunt u hier dan nog eenmaal op reageren. Reset Your Preset is eventueel  bereid om samen met u op zoek te gaan naar een onafhankelijke derde partij, voor een uitspraak over de klacht. De kosten hiervan zijn dan voor de zogenaamde ‘verliezende partij’.

Neem gerust contact op voor verdere vragen of voor het indienen van uw klacht, opmerking en/of feedback.  Nogmaals, we hopen natuurlijk dat er nooit klachten ontstaan.

Feedback in het algemeen is natuurlijk ook altijd welkom, hierdoor groeien wij als mens en als organisatie en kunnen we onze dienstverlening verbeteren!