fbpx

Let op:  De regels kunnen van moment tot moment verschillen. Neem gerust contact op bij vragen.

De volgende maatregelen gelden  (afgestemd met rijksoverheid):

– We hanteren zo veel mogelijk de 1.5 meter.
– Desinfectie voor de handen is aanwezig. We vragen mensen hiervan gebruikt te maken indien nodig.
– We registreren deelnemers (volgens de richtlijnen van het RIVM).
– Mensen met klachten moeten we weigeren. We vragen hier actief naar en verwachten dat mensen eerlijk zijn.
(zie voor definitie van klachten: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19).
– We vragen mensen zich te houden aan de basisregels, zoals vastgesteld door het RIVM.
– Mondkapjes mogen t.a.t. gebruikt worden (gebruik is niet verplicht).
– We zorgen voor een geschikte ruimte, met voldoende ventilatie en ruimte.
– We houden de groepen klein.
– Er zijn enkele oefeningen binnen ons trainingsaanbod, waarbij 1.5 meter niet mogelijk is. Voor psychofysieke oefeningen binnen trainingen, gelden dezelfde regels als bij  contactsporten.  Vanuit het RIVM is hiervoor bepaald dat bij deze oefeningen contact binnen 1.5 meter mag, zolang mensen geen klachten hebben. Wanneer gewenst  verschaffen we een mondkapje (dit laatste is niet verplicht).
– We vragen mensen hun gezond verstand te gebruiken en mee te werken met de regels.

Wij hopen natuurlijk, net als iedereen, snel weer trainingen te kunnen geven zonder maatregelen.